FANDOM


Buster Blader, the Destruction Swordmaster
()(かい)(けん)使(つか)()-バスター・ブレイダー
BusterBladertheDestructionSwordmaster-MP16-EN-UR-1E
 Tên Việt Cự Đao Khách, Bộc Phá Thần Khí Sư
 Tên Nhật (Kana)
かい
けんの
使
つかい
て-バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
の使
つか
い手
-バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaiken no Tsukaite - Basutā Bureidā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2300
 Mã số 03428069
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.