FANDOM


Buster Blader
バスター・ブレイダー
BusterBlader-YGLD-EN-C-1E-C
 Tên Việt Cự Đao Khách
 Tên Nhật バスター・ブレイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Basutā Bureidā
 Tên Hàn 버스터 블레이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2300
 Mã số 78193831
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.