FANDOM


Burning Soul
  • Nhật: バーニング・ソウル
  • Romaji: Bāningu Souru
  • Việt: Hỏa Hồn
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Lấy một lá bài từ Mộ và thêm nó vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Burning Soul Take one card from the Graveyard and add it to your hand.
Nhật 墓地からカードを1枚手札に加える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.