Bujingi Quilin
武ぶ神じん器ぎ-ムラクモ
BujingiQuilin-JOTL-EN-SR-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 69723159
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior: Bạn có thể trục xuất lá bài này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn 1 lá bài mặt-ngửa mà đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Quilin" một lần mỗi lượt.
English Description
If you control a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target. You can only use the effect of "Bujingi Quilin" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.