Bujingi Pavo
BujingiPavo-LVAL-EN-SR-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1700/800
Mã số 10860121
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Bujin" Loại-Beast Warrior mà bạn điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấu và được đưa xuống Mộ bài: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn xuống Mộ bài; rồi Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Bujin" từ Bộ bài chính của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Pavo" một lần mỗi lượt.
English Description
When a Beast Warrior-Type "Bujin" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can send this card from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Bujin" monster from your Deck. You can only use the effect of "Bujingi Pavo" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.