Bujingi Ibis
武ぶ神じん器ぎ—オハバリ
BujingiIbis-SHSP-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1600/300
Mã số 16157341
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ trên tay bạn xuống Mộ bài, sau đó chọn 1 quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển; tại lượt này, nếu quái thú đó tấn công một quái vật ở Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu trực tiếp vào đối phương.
English Description
During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; this turn, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.