FANDOM


Bujingi Crow
武ぶ神じん器ぎ-ヤタ
BujingiCrow-SHSP-EN-R-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1700/800
Mã số 89662736
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Bujin" Beast-Warrior-Type mà bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu tấn công bởi một quái thú đối phương: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn vào Mộ bài; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu làm vậy, gây ra thiệt hại cho đối phương bằng với một nửa điểm ATK của quái thú tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Crow" một lần mỗi lượt.
English Description
When a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control is targeted for an attack by an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the attacker's ATK. You can only use the effect of "Bujingi Crow" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.