Bujingi Boar
武ぶ神じん器ぎ—イクタ
BujingiBoar-SHSP-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1100/1900
Mã số 42551040
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Bujin": Bạn có thể trục xuất lá bài này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn 1 quái thú Thế Công mặt-ngửa của đối phương, và chuyển nó sang Thế Thủ mặt-ngửa, và nếu làm vậy, DEF của quái thú đó trở thành 0 cho tới Lượt Kết thúc
English Description
If you control a "Bujin" monster: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; change it to face-up Defense Position, and if you do, its DEF becomes 0 until the End Phase.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.