Bujin Hirume
()(じん)-ヒルメ
BujinHirume-PRIO-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じん-ヒルメ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
-ヒルメ
 Tên Hàn 무사신-히루메
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 09418365
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.