FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Wolf
(しょう)(えん)(せい)ーウルブショウ
BrotherhoodoftheFireFistWolf-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
えん
せいーウルブショウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
えん
せい
ーウルブショウ
 Tên Hàn 상염성-울브쇼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1900
 Mã số 93294869
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.