FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
(かい)(えん)(せい)(おう)-ソウコ
BrotherhoodoftheFireFistTigerKing-CT11-EN-PlScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
かい
えん
せい
おう-ソウコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
えん
せい
おう
-ソウコ
 Tên Hàn 괴염성왕-소우코
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 96381979
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.