Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
(りつ)(えん)(せい)-トウケイ
BrotherhoodoftheFireFistRooster-MP14-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りつ
えん
せい-トウケイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りつ
えん
せい
-トウケイ
 Tên Nhật (rōmaji) Ritsuensei Tōkei
 Tên Nhật (Dịch) Steadfast Flame Star - Dongji
 Tên Hàn 입염성-토우케이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 100
 Mã số 30929786
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.