FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Rhino
(くう)(えん)(せい)ーサイチョウ
BrotherhoodoftheFireFistRhino-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
くう
えん
せいーサイチョウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
えん
せい
ーサイチョウ
 Tên Hàn 공염성-사이쵸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 66084673
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.