FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Leopard
(そく)(えん)(せい)ータイヒョウ
BrotherhoodoftheFireFistLeopard-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そく
えん
せいータイヒョウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そく
えん
せい
ータイヒョウ
 Tên Hàn 속염성-타이효
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 200
 Mã số 39699564
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.