FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Kirin
(こう)(えん)(せい)-リシュンキ
BrotherhoodoftheFireFistKirin-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
えん
せい-リシュンキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
えん
せい
-リシュンキ
 Tên Hàn 강염성-리순키
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2800
 Mã số 89856523
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.