FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Gorilla
(よう)(えん)(せい)-エンショウ
BrotherhoodoftheFireFistGorilla-CT11-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
よう
えん
せい-エンショウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
えん
せい
-エンショウ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 70355994
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.