FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Caribou
(もう)(えん)(せい)-テンレイ
BrotherhoodoftheFireFistCaribou-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もう
えん
せい-テンレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
もう
えん
せい
-テンレイ
 Tên Hàn 맹염성-텐레이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2000
 Mã số 93751476
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.