FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
(かん)(えん)(せい)-コウカンショウ
BrotherhoodoftheFireFistCardinal-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
かん
えん
せい-コウカンショウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かん
えん
せい
-コウカンショウ
 Tên Hàn 간염성-코우칸쇼
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2200
 Mã số 58504745
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.