Brotherhood of the Fire Fist - Boar
()(えん)(せい)-ロシシン
BrotherhoodoftheFireFistBoar-MP14-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
えん
せい-ロシシン
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
せい
-ロシシン
 Tên Hàn 고염성-로시신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1400
 Mã số 66762372
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.