FANDOM


Brotherhood of the Fire Fist - Bear
(あん)(えん)(せい)-ユウシ
BrotherhoodoftheFireFistBear-CT10-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
あん
えん
せい-ユウシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
えん
せい
-ユウシ
 Tên Nhật (rōmaji) An'ensei Yūshi
 Tên Nhật (Dịch) Dark Flame Star - Xiongzhi
 Tên Hàn 암염성-유우시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 06353603
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.