FANDOM


Brionac, Dragon of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)(りゅう) ブリューナク
BrionacDragonoftheIceBarrier-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Brionac, Băng Thuẫn Long
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
りゅう ブリューナク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の龍
りゅう
ブリューナク
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōkekkai no Ryū Buryūnaku
 Tên Hàn 빙결계의 용 브류나크
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 50321796
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác