Breaker the Magical Warrior
()(どう)(せん)() ブレイカー
BreakertheMagicalWarrior-LEDD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Binh Hoại Sư
 Tên Nhật (Kana)
どう
せん
し ブレイカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
せん
ブレイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Senshi Bureikā
 Tên Nhật (Dịch) Magical Warrior Breaker
 Tên Hàn 마도전사 브레이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 71413901
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.