FANDOM


Break Off Trap Hole
(ぜつ)(えん)()とし(あな)
BreakOffTrapHole-COTD-EN-SR-1E
 Tên Việt Hố Bẫy Phân Rã
 Tên Nhật (Kana)
ぜつ
えんの
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜつ
えん
の落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Zetsuen no Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Break Off Pitfall
 Tên Hàn 절연의 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56526564
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.