FANDOM


Branch!
ブランチ
Branch-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Nhánh Nguồn
 Tên Nhật ブランチ
 Tên Nhật (rōmaji) Buranchi
 Tên Hàn 브랜치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 30548775
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.