FANDOM


Boycotton
ボイコットン
Boycotton-FLOD-JP-NR
 Tên Việt Boycotton
 Tên Nhật ボイコットン
 Tên Nhật (rōmaji) Boikotton
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2500
 Mã số 45025640
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.