Box of Friends
おもちゃ(ばこ)
BoxofFriends-NUMH-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Hộp Tình Bạn
 Tên Nhật (Kana) おもちゃ
ばこ
 Tên Nhật (Chuẩn) おもちゃ箱
ばこ
 Tên Nhật (rōmaji) Omochabako
 Tên Nhật (Dịch) Toy Box
 Tên Hàn 장난감상자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 81587028
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.