Bountiful Artemis
(ほう)(じょう)のアルテミス
BountifulArtemis-TU06-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
ほう
じょうのアルテミス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
じょう
のアルテミス
 Tên Nhật (rōmaji) Hōjō no Arutemisu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1700
 Mã số 32296881
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.