FANDOM


Bottomless Trap Hole
()(らく)()とし(あな)
BottomlessTrapHole-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Hố Bẫy Không Đáy
 Tên Nhật (Kana)
らくの
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
らく
の落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Naraku no Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Pitfall of Naraka
 Tên Hàn 나락의 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 29401950
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.