FANDOM


Borreload Xcharge Dragon
ヴァレルロード・(エクスフュージョン)・ドラゴン
 Tên Việt Pháo Hoàn Phục Quyền Long
 Tên Nhật (Kana) ヴァレルロード・
エクスフュージョン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァレルロード・X
エクスフュージョン
・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Varerurōdo Ekusuchāji Doragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.