FANDOM


Borreload Dragon
ヴァレルロード・ドラゴン
BorreloadDragon-CIBR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Pháo Hoàn Long
 Tên Nhật ヴァレルロード・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Varerurōdo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Varrelload Dragon
 Tên Hàn 바렐로드 드래곤
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Mã số 31833038
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.