FANDOM


Boot Staggered
  • Nhật: ブート・スタッガード
  • Romaji: Būto Sutaggādo
  • Việt: Nai Khởi Động Nghịch Đảo
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi một quái thú Mạng Ảo được Triệu hồi Thường lên sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Boot Staggered" một lần trong lượt. Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stag Token" (Mạng Ảo/THỔ/Cấp 1/CÔNG 0/THỦ 0).
CÔNG / 2300   THỦ / 500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Boot Staggered When a Cyberse monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Boot Staggered" once per turn. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 1 "Stag Token" (Cyberse/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0).

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.