FANDOM


Boot Staggered
ブート・スタッガード
BootStaggered-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Nai Khởi Động Nghịch Đảo
 Tên Nhật ブート・スタッガード
 Tên Nhật (rōmaji) Būto Sutaggādo
 Tên Hàn 부트 스태거드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 500
 Mã số 70950698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.