FANDOM
Booster SP: Highspeed Riders là một Special Booster trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG). Nó được làm lần đầu vào ngày 16-08-2015, tại địa điểm của Yu-Gi-Oh! World Championship 2015, nhưng đã chính thức phát hành (và nội dung của nó được hợp thức hóa trong các giải đấu) vào nàgy 22-08-2015.[1]

Đặc trưng

Phân tích

Set chứa 45 ká bài, bao gồm:

Hình ảnh

Danh sách

SỐ Set Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
SPHR-JP001 Speedroid Terrortop SR(スピードロイド)ベイゴマックス Super Rare Effect Monster
SPHR-JP002 Speedroid Tri-Eyed Dice SR(スピードロイド)()()のダイス Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP003 Speedroid Double Yoyo SR(スピードロイド)ダブルヨーヨー Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP004 Speedroid Razorang Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP005 Speedroid Menko Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP006 Speedroid Taketomborg Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP007 Speedroid Ohajikid Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP008 Speedroid Red-Eyed Dice Super Rare Effect Tuner Monster
SPHR-JP009 Hi-Speedroid Kendama HSR(ハイスピードロイド)()(けん)ダーマ Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP010 Hi-Speedroid Chanbara Secret Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP011 Speed Recovery スピードリバース Super Rare Normal Spell Card
SPHR-JP012 Shock Surprise Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPHR-JP013 Synchro Cracker Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPHR-JP014 Dice Roll Battle Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
SPHR-JP015 Red Sprinter レッド・スプリンター Super Rare Effect Monster
SPHR-JP016 Red Resonator レッド・リゾネーター Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP017 Synkron Resonator シンクローン・リゾネーター Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP018 Chain Resonator チェーン・リゾネーター Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP019 Mirror Resonator ミラー・リゾネーター Super Rare Effect Tuner Monster
SPHR-JP020 Dark Resonator ダーク・リゾネーター Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP021 Vice Dragon Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP022 Red Wyvern レッド・ワイバーン Secret Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP023 Red Dragon Archfiend Common
Normal Parallel Rare
Effect Synchro Monster
SPHR-JP024 Red Nova Dragon Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP025 Resonator Call コール・リゾネーター Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPHR-JP026 Red Cocoon Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
SPHR-JP027 Red Carpet Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card
SPHR-JP028 PSY-Frame Driver Common
Normal Parallel Rare
Normal Monster
SPHR-JP029 PSY-Framegear Alpha Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP030 PSY-Framegear Beta Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP031 PSY-Framegear Gamma Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP032 PSY-Framegear Delta Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP033 PSY-Framegear Epsilon Common
Normal Parallel Rare
Effect Tuner Monster
SPHR-JP034 PSY-Framelord Zeta Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP035 PSY-Framelord Omega PSY(サイ)フレームロード・Ω(オメガ) Secret Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP036 PSY-Frame Circuit Common
Normal Parallel Rare
Field Spell Card
SPHR-JP037 PSY-Frame Overload Common
Normal Parallel Rare
Continuous Trap Card
SPHR-JP038 Goyo Chaser Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP039 Goyo Predator Super Rare Synchro Monster
SPHR-JP040 Hot Red Dragon Archfiend Abyss Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP041 Hot Red Dragon Archfiend Bane Super Rare Effect Synchro Monster
SPHR-JP042 Cardcar D カードカー・(ディー) Common
Normal Parallel Rare
Effect Monster
SPHR-JP043 Mystical Space Typhoon サイクロン Common
Normal Parallel Rare
Quick-Play Spell Card
SPHR-JP044 Pot of Duality (ごう)(よく)(けん)(きょ)(つぼ) Common
Normal Parallel Rare
Normal Spell Card
SPHR-JP045 Compulsory Evacuation Device (きょう)(せい)(だっ)(しゅつ)(そう)() Common
Normal Parallel Rare
Normal Trap Card

Liên kết ngoài

Tham khảo

  1. http://www.yugioh-card.com/japan/event/world_championship/2015/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.