FANDOM


Boost Warrior
ブースト・ウォリアー
BoostWarrior-DP10-EN-SR-1E
 Tên Nhật ブースト・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Būsuto Woriā
 Tên Hàn 부스트 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 80457744
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.