FANDOMBlue on Blue
  • Nhật: ブルー・オン・ブルー
  • Romaji: Burū on Burū
  • Việt: Thống Khổ
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chỉ kích hoạt trong Giai đoạn Chiến đấu của đối thủ. Hai quái thú của đối thủ trở lên buộc thực hiện nội chiến.


Nguồn Viz Media: Chỉ kích hoạt trong Giai đoạn Chiến đấu của đối thủ. Chọn hai quái thú Thế Công ngửa mặt do đối thủ điều khiển. Lượt này, đối thủ phải tuyên bố tấn công với 1 trong các quái thú được chọn, và quái thú được chọn khác đó sẽ được xem như mục tiêu tấn công.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Blue on Blue Activate only during your opponent's Battle Phase. Two or more of your opponent's monsters engage friendly fire.
Nhật 相手の戦闘フェイズに発動する。2体以上の相手モンスターは同士討ちとなる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.