FANDOM


Blue Flame Swordsman
(そう)(えん)(けん)()
BlueFlameSwordsman-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Tay Kiếm Lửa Xanh
 Tên Nhật (Kana)
そう
えんの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
えん
の剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Sōen no Kenshi
 Tên Hàn 푸른 화염의 검사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 50903514
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.