FANDOM


Blue-Eyes White Dragon
  • Nhật: 青眼の白龍
  • Kana: ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン
  • Romaji: Burūaizu Howaito Doragon
  • Việt: Thanh Nhãn Bạch Long
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Con rồng huyền thoại này là 1 cổ máy hủy diệt tàn bạo. Hầu như nó bất khả chiến bại và rất ít người đã từng đối mặt với sinh vật hùng mạnh này có thể còn sống sót để kể lại câu chuyện về nó.
CÔNG / 3000   THỦ / 2500
Xuất hiện

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Blue-Eyes White Dragon This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.
Nhật 青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン) 高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。 どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。
Burūaizu Howaito Doragon

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.