FANDOM


Blue-Eyes White Dragon (Rush Duel)
青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)
BlueEyesWhiteDragon-RDKP01-JP-RR
 Tên Việt Thanh Nhãn Bạch Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の白龍
ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の白龍
ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Howaito Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 백룡
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Normal
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.