FANDOM


Blue-Eyes Ultimate Dragon
  • Nhật: 青眼の究極竜
  • Kana: ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
  • Romaji: Burūaizu Arutimetto Doragon
  • Việt: Thanh Nhãn Tối Cực Long
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · Pyramid of Light · GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.