FANDOM


Blue-Eyes Ultimate Dragon
青眼の究極竜(ブルーアイズ・アルティメットドラゴン)
BlueEyesUltimateDragon-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Thanh Nhãn Tối Cực Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の究極竜
ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の究極竜
ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Arutimetto Doragon
 Tên Hàn 궁극의 푸른 눈의 백룡
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion
 CÔNG / THỦ 4500 / 3800
 Mã số 23995346
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.