FANDOM


Blue-Eyes Shining Dragon
青眼の光龍(ブルーアイズ・シャイニングドラゴン)
BlueEyesShiningDragon-DPRP-EN-C-1E
 Tên Việt Thanh Nhãn Quang Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の光龍
ブルーアイズ・シャイニングドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の光龍
ブルーアイズ・シャイニングドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Shainingu Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 빛룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 53347303
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.