FANDOM


Blue-Eyes Alternative White Dragon
青眼の亜白龍(ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン)
BlueEyesAlternativeWhiteDragon-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Thanh Nhãn Luân Thế Bạch Long
 Tên Nhật (Kana)
青眼の亜白龍
ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青眼の亜白龍
ブルーアイズ・オルタナティブ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaizu Orutanatibu Howaito Doragon
 Tên Hàn 푸른 눈의 아백룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 38517737
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.