FANDOM


"Blue-Eyes" (ブルーアイズ Burūaizu) là một archetype các quái thú Loại-Dragon được dùng bởi Kaiba Seto, Kaibaman, Paradox, và Roku. Trong phần cuối của câu chuyện trong manga Yu-Gi-Oh! và series anime thứ hai, một người phụ nữ bí ẩn tên là Kisara cũng mang linh hồn của "Blue-Eyes White Dragon".

Mặc dù các thành viên đã xuất hiện từ năm 1999 trong Starter Box: Theatrical Release, nhưng nó chỉ mới nhận được sự hỗ trợ rõ ràng đầu tiên từ "Priestess with Eyes of Blue" trong năm 2015, và nhận thêm hỗ trợ nữa trong Shining Victories.

Archetype này có liên hệ gần gũi với series "with Eyes of Blue".

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.