FANDOM


Blowback Dragon
ブローバック・ドラゴン
BlowbackDragon-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ブローバック・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1200
 Mã số 25551951
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.