FANDOM


Bloom Diva the Melodious Choir
(げん)(そう)(はな)()(せい)ブルーム・ディーヴァ
BloomDivatheMelodiousChoir-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
はな
せいブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の華
はな
せい
ブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Hanakasei Burūmu Dīva
 Tên Nhật (Dịch) Bloom Diva the Floral Melodious Saint
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 84988419
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.