(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable2 | it_name = Diva Fioritura la Corista Melodiosa | ja_name = {{Ruby|幻|げん}}{{Ruby|奏|そう}}の{{Ruby|華|…”)
Thẻ: sourceedit
 
Thẻ: sourceedit
 
Dòng 15: Dòng 15:
 
| materials = 1 "Melodious Maestra" monster + 1 "Melodious" monster
 
| materials = 1 "Melodious Maestra" monster + 1 "Melodious" monster
 
| effect = Continuous, Trigger
 
| effect = Continuous, Trigger
  +
|vilore = 1 [[quái thú]] "[[Melodious Maestra]]" + 1 quái thú "[[Melodious]]"<br />Không thể bị [[tiêu diệt trong chiến đấu]] hoặc bởi [[hiệu ứng bài]], đồng thời bạn không nhận [[thiệt hại chiến đấu]] từ đòn [[tấn công]] liên quan đến lá này. Nếu lá này [[chiến đấu]] với quái thú đã được [[Triệu hồi Đặc biệt]], sau khi [[tính toán thiệt hại]]: Bạn có thể gây [[thiệt hại hiệu ứng|thiệt hại]] cho đối phương bằng sự chênh lệch giữa [[ATK gốc]] quái thú đó của đối phương và lá này, và nếu làm vậy. [[hủy]] quái thú đó của đối phương.
 
| lore = 1 "[[Melodious Maestra]]" [[Monster Card|monster]] + 1 "[[Melodious]]" monster<br />Cannot be [[destroyed by battle]] or by [[card effect]]s, also you take no [[battle damage]] from [[attack]]s involving this card. If this card [[battle]]s a [[Special Summon]]ed monster, after [[damage calculation]]: You can inflict [[effect damage|damage]] to your opponent equal to the difference between the [[original ATK]] of that opponent's monster and this card, and if you do, [[destroy]] that opponent's monster.
 
| lore = 1 "[[Melodious Maestra]]" [[Monster Card|monster]] + 1 "[[Melodious]]" monster<br />Cannot be [[destroyed by battle]] or by [[card effect]]s, also you take no [[battle damage]] from [[attack]]s involving this card. If this card [[battle]]s a [[Special Summon]]ed monster, after [[damage calculation]]: You can inflict [[effect damage|damage]] to your opponent equal to the difference between the [[original ATK]] of that opponent's monster and this card, and if you do, [[destroy]] that opponent's monster.
 
| it_lore = 1 mostro "[[Melodious Maestra|Maestra Melodiosa]]" + 1 mostro "[[Melodious|Melodiosa]]"<br />Non può essere [[destroyed by battle|distrutta in battaglia]] o dagli [[card effect|effetti delle carte]], inoltre non subisci [[battle damage|danno da combattimento]] da attacchi che coinvolgono questa carta. Se questa carta combatte con un mostro [[Special Summon|Evocato Special]]mente, dopo il [[damage calculation|calcolo dei danni]]: puoi infliggere al tuo avversario danno pari alla differenza tra l'[[original ATK|ATK originale]] di quel mostro dell'avversario e quello di questa carta e, se lo fai, [[destroy|distruggi]] quel mostro dell'avversario.
 
| it_lore = 1 mostro "[[Melodious Maestra|Maestra Melodiosa]]" + 1 mostro "[[Melodious|Melodiosa]]"<br />Non può essere [[destroyed by battle|distrutta in battaglia]] o dagli [[card effect|effetti delle carte]], inoltre non subisci [[battle damage|danno da combattimento]] da attacchi che coinvolgono questa carta. Se questa carta combatte con un mostro [[Special Summon|Evocato Special]]mente, dopo il [[damage calculation|calcolo dei danni]]: puoi infliggere al tuo avversario danno pari alla differenza tra l'[[original ATK|ATK originale]] di quel mostro dell'avversario e quello di questa carta e, se lo fai, [[destroy|distruggi]] quel mostro dell'avversario.

Bản hiện tại lúc 02:11, ngày 4 tháng 9 năm 2015

Bloom Diva the Melodious Choir
(げん)(そう)(はな)()(せい)ブルーム・ディーヴァ
BloomDivatheMelodiousChoir-CROS-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
はな
せいブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の華
はな
せい
ブルーム・ディーヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Hanakasei Burūmu Dīva
 Tên Nhật (Dịch) Bloom Diva the Floral Melodious Saint
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 84988419
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.