FANDOM


Blockman
ブロックマン
Blockman-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật ブロックマン
 Tên Nhật (rōmaji) Burokkuman
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 48115277
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.