FANDOM


Block Spider
ブロック・スパイダー
BlockSpider-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật ブロック・スパイダー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 100
 Mã số 79636594
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.