FANDOM


Block Dragon
ブロックドラゴン
BlockDragon-SESL-EN-SR-1E
 Tên Việt Rồng Khối
 Tên Nhật ブロックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burokku Doragon
 Tên Hàn 블록드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 94689206
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.