FANDOM


Blazing Mirror Force
(ごう)(えん)のバリア -ファイヤー・フォース-
BlazingMirrorForce-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Hoả Thuẫn - Sức Mạnh Nộ Hoả -
 Tên Nhật (Kana)
ごう
えんのバリア -ファイヤー・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
えん
のバリア -ファイヤー・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Gōen no Baria - Faiyā Fōsu -
 Tên Nhật (Dịch) Karma Flame Barrier - Fire Force -
 Tên Hàn 업염의 배리어 -파이어 포스-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 75249652
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.